"พญานาค" จากตำนานสู่ความเชื่อ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสสินค้า NG001

(เหมาะกับผู้ที่ศรัทธาในนาคราช) ร้อยเรียงเรื่องเล่าขาน ต้นกำเนิดความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพญานาค ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ภพภูมิลี้ลับที่รอการพิสูจน์ และประสบการณ์ตรงจากผู้เขียน

หมวดหมู่ : All books

แบรนด์ : Saiheal Bookstore & Crafts

Share

โปรส่งฟรีเมื่อสั่งโดยตรงที่เว็บไซต์นี้ หรือหากต้องการสั่งผ่านช้อปปี้ & ลาซาด้า หรือ e-book ได้ที่ลิงค์ต่อท้ายคำอธิบายด้านล่างครับ
---------------------

หลายคนที่ยังคลางแคลงสงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค ความเป็นมา ต้นกำเนิด ตำนานซ้อนตำนาน ความเชื่อจากชาติพันธุ์ หนังสือเล่มนี้ร้อยเรียงเรื่องเล่าผ่านหนังสือ "พญานาค จากตำนานสู่ความเชื่อ" ภายในเนื้อหาประกอบด้วย

1. เพื่อให้ผู้ที่นับถือศรัทธาได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และสาเหตุที่ทำไมพญานาคถึงมีอิทธิพลอยู่กับคนไทยจนถึงปัจจุบัน 
2. ภายในเล่มมีการกล่าวถึงตำนานการถือกำเนิดของพญานาคตั้งแต่ต้นตระกูล ที่เชื่อกันว่า พระฤาษีกัสยปเทพบิดร เป็นผู้ให้กำเนิดนาครุ่นแรก 
3. ความเชื่อต่อมาถึงเผ่าพันธุ์นาค ความบาดหมางกับพญาครุฑ แต่ก็มีจุดคลายแม็กซ์ที่บ่งบอกได้ว่า ครุฑกับนาคไม่ใช่ศัตรูกันเสมอไป 
4. ตำนานเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค 
5. ความเชื่อที่สืบทอดกันมา ความเชื่อเรื่องของพญางูบองหลา ความเชื่อเรื่องนาค ที่จุติเป็นพญานาค (ในเล่มผู้เขียนจะแยกแยะให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อกันความสับสนระหว่างเดรัจฉาน และโอปปาติกะ) 
6. ประสบการณ์ตรง ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ถิ่นอาศัยของนาคพิภพ
7. ความจริงของบั้งไฟพญานาค เพชรพญานาค การพบเจอสัตว์ประเภทไหนที่เข้าข่ายนาค 

เรียกได้ว่าครบทุกรสของพิภพนาคแน่นอน เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับภพภูมิพญานาคมากขึ้น เวลาบูชาต้องใช้คาถาอะไรบูชาพญานาคองค์ใด อธิษฐานขอพรแบบไหนจึงจะสื่อถึงท่านได้ดีที่สุด และการเชื่ออย่างมีสติ ไม่แปลงร่างจากมนุษย์เป็นเดรัจฉานให้ผู้คนติเตียน หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจเขียนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ศรัทธาอย่างไม่งมงาย จึงหวังว่าจะเพลินเพลินไปกับการอ่าน และเข้าถึง เข้าใจ "พญานาค" ในมุมของพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

"เป็นงานพิมพ์สี Inkjet handmade อีกเช่นเคยนะครับ อาจไม่สวยเนี๊ยบเท่าโรงพิมพ์ และของเรามีเข้าปกใสให้ทุกเล่มครับ"

สารบัญ
เกริ่นนำ

อารัมภบท
ต้นตอความเชื่อและการถือกำเนิดของเหล่าเทพเทวี                    
1. ทำไมต้องเป็นพญานาค                                       
2. ต้นตอการเกิดความเชื่อของมนุษยชาติ                       
3. ข้อสันนิษฐานการถือกำเนิดขึ้นของเหล่าเทพ                 

ปฐมบท
บันทึกปูมกำเนิดของเหล่าพญานาค                                      
     1. การถือกำเนิดของนาคก่อนที่จะเป็นพญานาค              
     2. ตระกูลของพญานาค                                          
     3. ต้นกำเนิดของเหล่าพญานาคราช
          (1) เหล่านาคที่ถือกำเนิดจากพระกัศยปเทพบิดร           
          (2) การถือกำเนิดของพญาอนันตนาคราช                  
          (3) การถือกำเนิดของพญาวาสุกรีนาคราช                 
          (4) การถือกำเนิดของพญานาคตักษกะ                     
          (5) การถือกำเนิดของพญานาคอิราวัต                      

บทตำนาน
ตำนานพญานาคที่ถูกจารึกในบรรพกาล                                 
1. ตำนานนาคที่ปรากฏในพุทธศาสนา                          
2. นางนาคมาณวิกากับพรหมทัตกุมาร                          
     (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 1)
3. กำเนิดทัตตะนาคราช                                                   
     (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 2)
4. กำเนิดพระนามภูริทัต พญานาคพระโพธิสัตว์                          
    (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 3)
5. พราหมณ์เนสาทได้สุขสบายในนาคพิภพ                               
    (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 4)
6. ตำนานมนต์อาลัมพายน์                                                
    (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 5)      
7. พระภูริทัตโพธิสัตว์นาคราชแสดงธรรม                                 
    (พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญานาค ตอนที่ 6)      
8. ตำนานครุฑยุดนาค ต้นแบบสถาปัตยกรรมไทย                       
9. ตำนานนางนาคโสมาผู้เป็นบรรพบุรุษของชาวเขมร                   
10. ตำนานศรีสุทโธนาคสร้างแม่น้ำโขง สุวรรณนาคสร้างแม่น้ำน่าน    
11. ตำนานพินทโยนกวตินาค รบกับ ธนะมูลนาค                        
12. ตำนานพญานาคถล่มเมืองหนองหารหลวง (สกลนคร)               
13. ตำนานพญานาคสร้างเมืองศรีสัตตนาคนหุต (ล้านช้าง-ลาว)        
     (ขุนเทือง, ขุนทึง กับนางนาคแอกใค้ หรือพระแม่แอไค่)
14. ตำนานต้นมณีโคตร ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งคอนพะเพ็ง                  
15. ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำกับพิธีไหลเรือไฟบูชาพญานาค          
16. ตำนานท้าวพังคีนาค และผาแดงกับนางไอ่ (หนองหาน กุมภวาปี)  
17. ตำนานพันธุนาคช่วยสร้างเวียงโยนกนาคพันธุ์ (เชียงแสน)           
18. ตำนานพญานาค 15 ตระกูลของหลวงพระบาง                      
19. ตำนานอือลือนาคราชแห่งบึงโขงหลง - ภูลังกา (บึงกาฬ)           
20. ตำนานพญานาคเมืองมลราช (ลานสกา นครศรีธรรมราช)           
21. ตำนานครุฑจับนาคแห่งเกาะสมุย                           
22. ตำนานงานสมรสล่มของนาคน้อยที่จังหวัดพังงา           

ปัจฉิมบท
จากตำนานสู่ความเชื่อของคนไทย                                        
1. ทวดงูบองหลา (พญางูจงอาง) ความเชื่อของชาวภาคใต้     
2. พญานาค 7 ตน เฝ้าพระธาตุพนม                            
3. ความเชื่อเรื่องนิมิตพญานาคร่วมสร้างวัดพระธาตุดอยพระฌาน 
4. ความเชื่อว่าพญานาคคายแก้ววิเศษเพื่อแกะสลักพระแก้วดอนเต้า 
5. ดวงจิตพญานาคตนใดอยู่ในรูปปั้นพญานาคที่ท่านศรัทธา  
6. ความเชื่อว่า “ที่ใดมีถ้ำ ที่นั่นย่อมมีพญานาค”              
     ตอนที่ 1 วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญตบะของพญานาค   
     ตอนที่ 2 ความเชื่อเรื่องงูเฝ้าสมบัติ และเรื่องเล่าจากถ้ำถารลอด กาญจนบุรี                           
7. ความเชื่อเกี่ยวกับทางขึ้นลงของพญานาค                             
     ตอนที่ 1 ป่าคำชะโนด อุดรธานี                            
     ตอนที่ 2 หล่มภูเขียว จังหวัดลำปาง                        
8. ความจริงเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาค                             
9. ความงมงายภายใต้ความเชื่อ                                  
10. ความเชื่อเรื่องการอธิษฐานจิตขอพรกับพญานาค         
11. คาถาบูชาพญานาค                                         
12. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมณีใต้น้ำ หรือเพชรพญานาค

(รวมเนื้อหาทั้งสิ้น 209 หน้า)    

Powered by MakeWebEasy.com
เข้าชมครั้งแรก กรุณากดยอมรับหรือตั้งค่าคุกกี้ก่อน จึงจะเห็นปุ่มสั่งซื้อสินค้าด้านหลัง ซึ่งการเก็บข้อมูลคุกกี้ใน site นี้ มีความปลอดภัยสูง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเท่านั้น >> นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้