หนังสือสายมูต้องมนต์ + ชุดวีดีโอไกด์วิถีปฏิบัติ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : รหัสสินค้า MP001

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่แนะนำบทสวดมนต์ และไม่ใช่หนังสือธรรมะ เพื่อหนทางแห่งปรินิพพาน (อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้) แต่เล่มนี้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตสำหรับสายมูที่แสวงหาความสุขและความร่ำรวย และสุขภาพที่ดี จึงเป็นแนวทางสำเร็จรูปที่ทำได้ พิสูจน์ผลได้ด้วยตนเอง

หมวดหมู่ : All books

แบรนด์ : Saiheal Bookstore & Crafts

Share

ประเทศไทยเป็นแหล่งหลอมรวมความเชื่อต่างศาสนาที่ผสมกลมกลืนเข้ากับประเพณีและวิถีปฏิบัติมานับแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางความเชื่อแบบ พุทธ พราหมณ์ และศาสนาผี และด้วยหนทางความเชื่อที่หลากหลาย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความกระจ่างชัดเจนแก่ท่านใดก็ตาม ที่ชื่นชอบการมูเตลู แสวงหาความสุข ความเจริญ โภคทรัพย์สมบัติ ความรุ่งโรจน์ในชีวิต และสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง กับแนวทางปฏิบัติที่ไม่สุดโต่งจนเกินไป และไม่หลงทางไปสู่ความงมงาย

ฝากหนังสือเล่มใหม่ เผื่อใครที่สนใจนะครับ #สายมูต้องมนต์ เป็นหนังสือที่อธิบายถึงที่มาที่ไปของความเชื่อทางศาสนาในประเทศไทย ที่หลอมรวมผสมผสานทั้งพุทธ พราหมณ์ ผี จนเป็นวิถีปฏิบัติกราบไหว้บูชาในปัจจุบันแบบแยกไม่ออก ในขณะที่สายมูเตลูอีกหลายคนยังอาจหลงทางในการเข้าวัด ทำบุญ ขอพร หรือแม้กระทั่งการบูชาที่บ้าน เนื่องจากขาดความเข้าใจในวิถีปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของศาสนานั้น


"ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่หนังสือสอนธรรมะในเชิงการแสวงหาหนทางหลุดพ้นเสียทีเดียว (อย่างน้อยก็ในตอนนี้นะครับ) แต่เป็นแนวทางปรับความเข้าใจ คิดตามได้ ปฏิบัติตามได้ พิสูจน์ผลได้ด้วยตนเอง ให้กับสายมูเตลูที่ยังคงแสวงหาความสุข ความสำเร็จ ความรุ่งโรจน์ และความมั่งคั่งร่ำรวยในทางโลก แบบไม่หลงทาง แนวทางการดึงลมหายใจฟอกปอด และระบบจักระมุทรา ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดี การดำเนินชีวิตที่มีสติ และมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ สำหรับใครใคร่สวดมนตร์ ก็แนะนำบทสวดพร้อมคำแปลในทิศทางที่ส่งเสริมและมีอานุภาพแรงกล้า พร้อมแนะนำวิธีการสวดแบบกำหนดลมหายใจ ให้ได้ฝึกตาม คิดตาม เข้าใจ และรับอานิสงส์ด้วยตนเองครับ

ติดตามคลิปวีดีโอประกอบการอ่านได้ที่ช่องยูทูป "บันทึกตามสาย" เพลลีสต์ "สายอักษรรูน" หรือเพจเฟสบุ๊ค @MythsandPrediction "ณ ตำนาน และศาสตร์พยากรณ์"
--------------------
" หนังสือเป็นงานแฮนด์เมด พิมพ์สีทั้งเล่มด้วยระบบ Inkjet เย็บขอบอย่างดี และใส่ปกใสให้ทุกเล่มเช่นเดิมครับ"

สารบัญประจำเล่ม

คำนำ
อารัมภบท                                                                      
       หัวใจสำคัญของสายมูต้องมนต์ (1)
บทที่ ๑ ศาสนาพุทธ พราหมณ์ ผี (9)
       การหล่อหลอมศาสนาพุทธ-พราหมณ์ เข้าสู่สังคมไทย (10)
       องค์ประกอบของศาสนากับแนวคำสอนสู่ฆราวาส (16)
       ศาสนาผีกับสังคมไทย (20)
       ความเชื่อนำไปสู่ความงมงายจริงหรือไม่ ? (22)
บทที่ ๒ ทำอย่างไรให้ชีวิตร่ำรวยและรุ่งโรจน์ (29)
       แนวทางการใช้ชีวิตให้ก้าวสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยโดยเร็ว (30)
       หนทางสู่ความสำเร็จในชีวิต ด้วยแนวทางปฏิบัติที่พิสูจน์ได้ (34)
       เทคนิคการสะสมบุญด้วยการทำงาน หรือกิจวัตรประจำวันแบบง่าย (40)
       การทำบุญกับการขอพรเป็นคนละเรื่อง หนังคนละม้วน (42)
       พระพุทธรูปไม่ใช่ที่สถิตของดวงจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (44)
       ความเชื่อเรื่องเทวดาประจำองค์พระมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน (45)
       ศาสนาพุทธกับความเชื่อในการมีอยู่ของเทพเทวี (47)
       การอธิษฐานขณะทำบุญแล้วจะได้รับผลบุญเต็มร้อย (59)
       การขอพรอะไรกับเทวดาต้องพิจารณาให้ได้แบบนี้ก่อน (61)
       การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาก่อนขอพร (69)
       วิธีขอพรต่อเทวดาให้เกิดผลสำเร็จ (71)
       วิถีการบนบานศาลกล่าวที่ต้องเข้าใจ (72)
       การใช้ “บุญ” สินทรัพย์ทางธรรมดึงดูด “เงิน” สินทรัพย์ทางโลก (73)
       ปล่อยนกปล่อยปลาอย่างไรให้ได้บุญไม่ใช่ได้บาป (79)
       การชำระร่างกายและการดึงลมหายใจฟอกปอดแบบง่ายทำได้เอง (84)
       การฝึกสมาธิด้วยตนเองอย่างง่าย (91)
       มุทรากับจักระทั้ง ๗ (100)
       วิธีการดึงลมหายใจบริหารจักระทั้ง ๗ ด้วยมุทรา (104)
บทที่ ๓ การตั้งโต๊ะหมู่และลำดับการบูชา (112)
       พระพุทธรูปกับพระพิฆเนศวร์ มหาเทพ-เทวี วางรวมกันได้หรือไม่ (113)
       การจัดวางโต๊ะหมู่บูชามหาเทพ มหาเทวีสายพราหมณ์-ฮินดู (115)
       วิถีบูชามหาเทพ-มหาเทวีสายพราหมณ์-ฮินดู (116)
       ลำดับการสวดบูชามหาเทพ-มหาเทวี (118)
       บทสวดสำหรับบูชามหาเทพ-มหาเทวี สายพราหมณ์-ฮินดู (119)
                 บทสวดบูชาพระพิฆเนศวร์ (119)
                 บทสวดบูชาพระศิวะ (122)
                 บทสวดบูชาพระวิษณุนารายณ์ (122)
                 บทสวดบูชาพระพรหม (123)
                 บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี (พระแม่ปารวตี) (123)
                 บทสวดบูชาพระแม่ลักษมีเทวี (123)
                 บทสวดบูชาพระแม่สรัสวตี (124)
                 บทสวดบูชาพระขันธกุมาร (124)
       การจัดวางโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ และสิ่งต้องห้าม (125)
       การบูชาพระพุทธเจ้า และเทวบุตรธรรมบาลที่เหมาะสม (130)
บทที่ ๔ สูตรสวดมนต์ให้ชีวิตร่ำรวยและรุ่งโรจน์ (135)
       การสวดมนต์ ถือศีลและปฏิบัติธรรม ทำให้รวยได้จริงหรือไม่ (136)
       ผลของการสวดมนต์ที่จับต้องได้ด้วยตัวคุณเอง (138)
       ถ้าเรารักษาศีลบ้าง ไม่รักษาบ้าง ส่งผลอะไรกับชีวิต (145)
       เทคนิคการสวดบูชาพระพุทธรูปสำหรับสายมู (147)
       เทคนิคดึงลมหายใจในการสวดมนต์เพื่อสุขภาพที่ดี (149)
       เคล็ดลับการฝึกวิชาบริกรรมพระคาถาหัวใจเศรษฐี (151)
       ลำดับบทสวดมนต์สำหรับสายมูต้องมนต์ (157)
       (อธิบายอานุภาพสำหรับแต่ละบทตามความเชื่อดั้งเดิม)
                 เริ่มบูชาพระรัตนตรัย (แปล) (168)
                 บทบูชาพระรัตนตรัย (แปล) (168)
                 อาราธนาศีล ๕ ประการ ก่อนสวดมนต์ (แปล) (169)
                 ไตรสรณคมน์ (แปล) (169)
                 คำสมาทานศีล ๕ ประการ (แปล) (170)
                 บทพุทธานุสสติ (แปล) (170)
                 บทธัมมานุสสติ (แปล) (171)
                 บทสังฆานุสสติ (แปล) (171)
                 บทสวดพระธารณปริตร (แปล) สืบค้นสมบูรณ์ (172)
                 บทสวดพระคาถาชินบัญชร (แปล) สืบค้นสมบูรณ์ (179)
                 บทสวดมหาจักรพรรด์ (แปล) (182)
                 บทรัตนสูตร (รัตนปริตร แปล) (184)
                 พระคาถาอุณหิสวิชัย (แปล) (192)
                 บริกรรมหัวใจเศรษฐี (แปล) (193)
                 บทแผ่เมตตา (แปล) (193)
                 บทอุทิศส่วนกุศล (แปล) (194)
                 บทบูชาพระสังกัจจายน์ (195)
                 คำบูชาพระสีวลี (195)
                 กราบลาพระรัตนตรัย (แปล) (196)
บทที่ ๕ เสริมมงคลให้ชีวิต เปิดวาสนาเพิ่มบารมี (197-206)

รวมทั้งสิ้น 206 หน้า

ภาพตัวอย่างหนังสือ

Powered by MakeWebEasy.com
เข้าชมครั้งแรก กรุณากดยอมรับหรือตั้งค่าคุกกี้ก่อน จึงจะเห็นปุ่มสั่งซื้อสินค้าด้านหลัง ซึ่งการเก็บข้อมูลคุกกี้ใน site นี้ มีความปลอดภัยสูง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเท่านั้น >> นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้